ZMYWACZ ECO-GRINT 1 KG – B07205

83,68 

SKU: 08b887815e77 Kategoria:

Eco-grint -¿el firmy Bresciani. Ekologiczny zmywacz do pow³ok malarskich ekologiczny Sposób uzycia: Na³o¿yæ pêdzelkiem grub¹ warstwê, odczekaæ do momentu  nast¹pienia reakcji i zebraæ zmiêkczon¹ farbê. Produkt neutralizuje siê wod¹. Do u¿ytku profesjonalnego. Opakowanie 1 litr