ZAMEK BASKWILOWY F785910Z.OV

174,75 

SKU: 2010000002766 Kategoria:

Ozdobny zamek  montowany po zewnêtrznej stronie mebla – obrót ozdobnej ga³ki powoduje rozpór sztang które wsuwaj¹ siê w rygle i blokuj¹ drzwi. Bardzo dobrze pasuje do stylowych szaf, ale tak¿e do mebli o nowoczesnym  designe . Komplet zawiera zamek,  okucia do montowania sztang, rygle blokuj¹ce sztangi. Zamek zamykany ga³k¹ bez klucza. Kolor: mosi¹dz patyna Wymiary: 128×36 mm W sk³ad kompletu wchodz¹: zamek i prowadzenia prêtów. D³ugoœc prêtów 2x150cm. Prety wchodz¹ w sk³ad zamka.