WYKOÑCZENIE MOSIʯNE DO NÓG MEBLI BG00030.OT

35,08 

SKU: 2010000011829 Kategoria:

Materia³ , litego mosi¹dzu  Wymiary: – wysokoœæ ca³kowita – 33 mm – œrednica wewnêtrzna góra – 30 mm – œrednica wewnêtrzna  do³  – 20 mm – kolor pokrycia – mosi¹dz polerowany