WOSK PSZCZELI BIELONY W PERE£KACH 100 G – B07076

19,50 

SKU: 878bae7c293b Kategoria:

Bielony wosk pszczeli to produkt wykorzystywany w konserwacji drewna. Zabezpiecza, regeneruje oraz dekoruje wszystkie powierzchnie drewniane. Jest wytwarzany na bazie wosku naturalnego o miodowym kolorze – zabarwienie znika pod wp³ywem substancji utleniaj¹cych lub wybielania na s³oñcu. Granulki wosku w temperaturze pokojowej pozostaj¹ w sta³ej postaci, jednak pod wp³ywem zimna staj¹ siê kruche, zaœ pod wp³ywem gor¹ca miêkn¹. Wosk jest nierozpuszczalny w wodzie, za to ulega dzia³aniu rozpuszczalników chlorowopochodnych, aromatycznych i alifatycznych. Opakowanie 1 kg.