WERNIKS ZAPON LACK 500 ML – BW00076

56,25 

SKU: 8014885048974 Kategoria:

B³yszcz¹cy lakier wykoñczeniowy o du¿ej odpornoœci powierzchni, idealny do z³ocenia. Wykonany jest z pe³nym poszanowaniem tradycyjnych metod. Jednosk³adnikowy i gotowy do u¿ycia, aplikacja jest niezwykle prosta. Daje traktowanemu obiektowi przyjemny estetyczny wygl¹d. Wy³¹cznie do u¿ytku profesjonalnego. 500 ml