WERNIKS DO RETUSZY W AEROZOLU 400ML – MA03009

74,90 

SKU: 8018721028588 Kategoria:

Nie ¿ó³kn¹ca, syntetyczna ¿ywica rozpuszczona w benzynie i terpentynie. Zawiera mniej ¿ywicy ni¿ werniks koñcowy. Nadaje siê do eliminowania matowych plam podczas malowania. Szybko schnie. Tworzy doœæ b³yszcz¹c¹ powierzchniê. Aerozol nie zawiera freonu. Puszka 400 ml