WE£NA STALOWA DROBNA „00” 1KG – M03027

66,03 

SKU: 2010000010136 Kategoria:

Wata stalowa drobna ’ 00 ’: Wysokiej jakoœci we³na stalowa z d³ugimi w³óknami, wykonana z czystych w³ókien stalowych, dlatego szczególnie ostra, odporna i elastyczna. Dziêki efektowi skrobania w³ókien stalowych mo¿na uzyskaæ bardzo delikatn¹ obróbkê powierzchni . Do polerowania,czyszczenia i matowienia oraz do przecierania miedzy warstwami farb. Cena odnosi siê do opakowania 1 kg