WATA STALOWA CIENKA 75 G – M03029

6,88 

SKU: 8005151000093 Kategoria:

Wata stalowa drobna ’ 00 ’: Wysokiej jakoœci we³na stalowa z d³ugimi w³óknami, wykonana z czystych w³ókien stalowych, dlatego szczególnie ostra, odporna i elastyczna. Dziêki efektowi skrobania w³ókien stalowych mo¿na uzyskaæ bardzo delikatn¹ obróbkê powierzchni . Do polerowania,czyszczenia i matowienia oraz do przecierania miedzy warstwami farb.