UCHWYT MEBLOWY IDRO B1400000.36

43,01 

SKU: 5907180878632 Kategoria:

Nowoczesny w³oski uchwyt do mebli w formie okr¹g³ej ko³atki w kolorze polerowanego chromu. Doskonale sprawdzi siê jako element dekoracyjny komody, konsoli, stolika czy krzes³a. Ko³atka jest ³atwa w monta¿u w komplecie znajduj¹ siê œrubki, dziêki rozwi¹zaniu technicznemu nie widaæ miejsca mocowania œrub. Ko³atka dostêpna jest równie¿ w kolorze z³otym.