UCHWYT DO MEBLI PROSTOK¥TNY CHROM PO£YSK CB1206Z192.36

101,33 

SKU: 2010000021620 Kategoria:

Cena dotyczy jednej po³owy – 1 szt. Wymiary: – szerokoœæ: 64 mm – wyskoœæ: 224 mm – g³êbokoœæ: 26 mm – szerokoœæ ca³kowita kompletu 2 szt.: 128 mm – rozstaw otworów monta¿owych: 192 mm – kolor pokrycia: 36 – chrom po³ysk – waga: 0,240 kg/1 szt. – wkrêty monta¿owe w komplecie – materia³: Znal – stop cynku i aluminium Prostok¹tny uchwyt typowy dla stylu Art Deco. Jego k¹ty proste i linearnoœæ  sprawiaj¹, ¿e nadaje siê do nowoczesnych mebli, szczególnie w stylistyce minimalistycznej. Ten prosty uchwyt w œwietnym stylu sprawdzi siê w meblach kuchennych, meblach do sypialni, czy meblach do garderoby.