UCHWYT DO MEBLI KO£ATKA CHROM PO£YSK IDRO B1410000.36

49,43 

SKU: 5907180878656 Kategoria:

Nowoczesny w³oski uchwyt do mebli w formie okr¹g³ej ko³atki wykonanej w kolorze polerowanego chromu. Doskonale sprawdzi siê jako element dekoracyjny komody, konsoli, stolika czy krzes³a. Ko³atka jest ³atwa w monta¿u w komplecie znajduj¹ siê œrubki, dziêki rozwi¹zaniu technicznemu nie widaæ miejsca mocowania œrub. Ko³atka dostêpna jest równie¿ w kolorze z³otym.