UCHWYT ¯ELAZNY DO MEBLI SILANO FE09049.27

59,61 

Roberto Marella

SKU: 8032202189452 Kategoria:

Wymiary: – Szerokoœæ: 122 mm – Œrednica: 9 mm – G³êbokoœæ: 34 mm – Rozstaw otworów monta¿owych – 100 mm – Wykonane z kutego ¿elaza – Kolor pokrycia – stare ¿elazo – W zestawie 2 wkrêty