UCHWYT ¯ELAZNY DO MEBLI NURAGUS FE08314.27

79,49 

SKU: 2010000016640 Kategoria:

Wymiary: – Szerokoœæ: 155 mm – Œrednica: 10 mm – G³êbokoœæ: 43 mm – Rozstaw otworów monta¿owych – 106 mm – Wykonane z kutego ¿elaza – Kolor pokrycia – stare ¿elazo – 2 œruby dostêpne w zestawie