UCHWYT ¯ELAZNY DO MEBLI LUCANO FE09050.27

44,33 

Roberto Marella

SKU: 8032202214512 Kategoria:

Wymiary: – Szerokoœæ: 108 mm – Œrednica: 11 mm – G³êbokoœæ: 34 mm – Rozstaw otworów monta¿owych – 96 mm – Wykonane z kutego ¿elaza – Kolor pokrycia – stare ¿elazo – 2 œruby dostêpne w zestawie