UCHWYT ¯ELAZNY DO MEBLI FRATTAU FE08303.27

81,01 

SKU: 2010000016671 Kategoria:

Wymiary: – Szerokoœæ: 105 mm – Œrednica: 6 mm – G³êbokoœæ: 18 mm – Rozstaw otworó monta¿owych – 96 mm – Podstawa – 105 x 35 mm – Wykonane z kutego ¿elaza – Kolor pokrycia – stare ¿elazo – 2 œruby dostêpne w zestawie