UCHWYT ¯ELAZNY DO MEBLI CARASAU FE08319.27

51,96 

SKU: 2010000016657 Kategoria:

Wymiary: – Szerokoœæ: 177 mm – Œrednica: 8 mm – G³êbokoœæ: 36 mm – Rozstaw otworów monta¿owych – 150 mm – Podstawa – 177 x 30 mm – Wykonane z kutego ¿elaza – Kolor pokrycia – stare ¿elazo – 2 œruby dostêpne w zestawie