TYLOSA MH 300P 1KG – B07109

212,08 

SKU: 2010000010105 Kategoria:

TYLOSA MH 300P (metyloceluloza) Eter metylowy celulozy. Rozp. w zimnej wodzie. Nierozpuszczalna w ciep³ej wodzie i rozpuszczalnikach organicznych. Niepodatna na dzia³anie mikroorganizmów. Stosowana jako klej w konserwacji papieru, jako kompresy do rozpuszczania starych klejów i mas dubla¿owych (oczyszczanie), czynnik zagêszczaj¹cy emulsje akrylowe i winylowe.