TYLOSA MH 300P 100 G – B07108

33,26 

SKU: c45f38db0266 Kategoria:

TYLOSA MH 300P (metyloceluloza) Eter metylowy celulozy. Rozp. w zimnej wodzie. Nierozpuszczalna w ciep³ej wodzie i rozpuszczalnikach organicznych. Niepodatna na dzia³anie mikroorganizmów. Stosowana jako klej w konserwacji papieru, jako kompresy do rozpuszczania starych klejów i mas dubla¿owych (oczyszczanie), czynnik zagêszczaj¹cy emulsje akrylowe i winylowe.