TERPENTYNA WENECKA 75ML – MA03227

73,77 

SKU: 8018721027956 Kategoria:

U¿ywana jako spoiwo pigmentów, jako medium w malarstwie olejnym, nadaje lœnienie i elastycznoœæ warstwie malarskiej. Sk³ad: terpentyna wenecka 91%, benzyna lakowa (white spirit). Rozp. w terpentynie i benzynie lakowej. Opakowanie 75 ml