SZYD£O – ZNACZNIK JAPOÑSKI KUJIRI DK717206

103,08 

SKU: 4969402414104 Kategoria:

Nak³uwak, d³ugoœæ grotu 60 mm Szyd³o – znacznik japoñski KUJIRI sprawdzi sie zarówno w pracach stolarskich jak i modelarskich. Mo¿e byæ u¿ywane jako typowy znacznik, jako punktak, do  wykonywania otworu pilotuj¹cego w drewnie pod wkrêt lub gwóŸdŸ.  D³ugoœæ ca³kowita: 150 mm D³ugoœæ klingi: 85 mm