SIEKIERA JAPOÑSKA – DK710803

427,96 

SKU: d7298c6d6502 Kategoria:

Tradycyjna Japoñska maczeta (nata) Nata to toporki podobne do maczet, z mocnym kutym ostrzem o najwy¿szej ostroœci. W Japonii u¿ywa siê ich g³ównie podczas prac w ogrodzie do podcinania i przycinania drzew oraz krzewów. Masa g³ówki 750 g D³ugoœæ ostrza 135 mm D³ugoœæ ca³kowita 360 mm