ROZPUSZCZALNIK DO SZELAKU BEZBARWNY 1L – MS00001

36,68 

SKU: 2010000002445 Kategoria:

Alkohol wysokoprocentowy 99%. W po³¹czeniu z p³atkami szelaku tworzy politurê idealny do rozpuszczania ka¿dego rodzaju szelaku. Nie powoduje matowienia politury. Alkohol (etanol) ska¿ony technicznie Cena odnosi siê do opakowania 1 Lit