ROZETA MA£A Z PY£U DRZEWNEGO F560128

6,11 

SKU: 5907180870902 Kategoria:

Rozeta ma³a , wykonana z py³u drzewnego,z motywem roœlinnym. Dedykowana jako ornament dekoracyjny do mebli oraz wielu innych aplikacji nadaj¹ca indywidualny i elegancki charakter. Idealny sposób na dekoracjê zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych wnêtrz. Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi ,lakierowane. Wymiary: wys./ szer.   50×50 mm  gruboœæ        10 mm