ROZETA MA£A Z PY£U DRZEWNEGO F560122

11,99 

SKU: 5907180870858 Kategoria:

Rozeta ma³a okr¹g³a , wykonana z py³u drzewnego,z motywem roœlinnym. Dedykowana jako ornament dekoracyjny do mebli oraz wielu innych aplikacji nadaj¹ca indywidualny i elegancki charakter. Idealny sposób na dekoracjê zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych wnêtrz. Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi ,lakierowane. Wymiary: œrednica    50 mm gruboœæ   10 mm