ROZETA KWIATOWA Z PY£U DRZEWNEGO F571184

12,84 

SKU: 2010000010327 Kategoria:

Rozeta  okr¹g³a , wykonana z py³u drzewnego,z motywem roœlinnym. Dedykowana jako ornament dekoracyjny do mebli oraz wielu innych aplikacji nadaj¹ca indywidualny i elegancki charakter. Idealny sposób na dekoracjê zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych wnêtrz. Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi ,lakierowane. Wymiary : œrednica – 75 mm gruboœæ  – 6 mm