PROFILOMETR Z TWORZYWA 255MM – DK707147

118,21 

SKU: 4049933034313 Kategoria:

Wzorniki profili z lamelami z tworzywa sztucznego. Przyrz¹d do przenoszenia konturów. Szerokie ³opatki pozwalaj¹ n stabilne i dok³adne przeniesienie konturów pobieranych np . przy powierzchni pod³ogi.Wykonanie: korpus z tworzywa, szpilki z tworzywa. Do zdejmowania i przenoszenia profili. Brak offsetu ze wzglêdu na zintegrowanie wa³eczków z ramk¹.  Gruboœæ ³opatek: 1,3 mm D³ugoœæ ca³kowita 255 mm G³êbokoœæ robocza 40 mm