PREVENTOL RI50 1L – B07209

136,41 

SKU: 2010000009963 Kategoria:

Produkt do u¿ytku profesjonalnego stosowany w warunkach archiwalnych przy konserwacji powierzchni przedmiotów nara¿onych na szkodliwe dzia³anie bakterii, grzybów, alg. Polecany do zwalczania infekcji papieru, tektury, p³ótna, do dezynfekcji powierzchni maj¹cych kontakt z zaka¿onymi obiektami, do zwalczania infekcji obiektów wystawionych na dzia³anie warunków atmosferycznych. Rozpuszcza siê w wodzie i w alkoholach.