P£ÓTNO VERTAL, BIA£E 1 MB – B03029

205,43 

SKU: a85b17918a23 Kategoria:

P³ótno z syntetycznej tkaniny do lekkich, przezroczystych dubla¿y (mapy, p³ótno), obardzo wysokiej wytrzyma³oœci. Odpowiedni do klejenia przy pomocy Bevy Lascaux.Nadaje siê jako podk³ad do mycia papieru. Rolka szer. 300 cm, 120 g/m2,  sprzeda¿ na metry bie¿¹ce.