PODUSZKA ŒCIERNA , GRANULACJA 60 – 100 – 220 – MH00031

12,84 

SKU: 9002588601502 Kategoria:

– Wymiary  125 x 100 mm – Gruboœæ  12,5 mm – Zestaw 3  czêœciowy g¹bki – Granulacji  60 – 100 – 220