PIGMENT GUMI GUTA 10 G – B07064

17,20 

SKU: d064f51ffb3d Kategoria:

GUMI GUTA  – Pigment Naturalny, wysuszony na s³oñcu zastyg³y sok z roœliny o nazwie Guttafera (Kambod¿a, Cejlon). Barwnik pochodzenia roœlinnego Laka o ¿ó³tym zabarwieniu. Stosowana jako farba akwarelowa, olejna, a tak¿e do barwienia werniksów. Gumiguta by³a u¿ywana przez malarzy œredniowiecznych. Rozp. w alkoholu, wêglowodorach. Op. 100 g