PI£A OTWORNICA – DK712613

130,70 

SKU: 4907052108615 Kategoria:

Idealne do precyzyjnych ciêæ ³ukowych i przyciêæ. Otwornice z d³ugimi, smuk³ymi brzeszczotami japoñskimi do wycinania otworów i ciêæ po ³uku oraz ciêcia na ograniczonej przestrzeni. Odpowiedni równie¿ do grubszych ga³êzi lub do przycinania Bonsai. D³ugoœæ brzeszczotu 180 mm D³ugoœæ ca³kowita 310 mm Szerokoœæ brzeszczotu 6 – 14 mm Gruboœæ brzeszczotu 1,0 mm Rozwarcie uzêbienia 1,3 mm Uzêbienie uniwersalne 3,4 mm