PI£A JAPOÑSKA MINI KUGIHIKI 150 – DK712304

127,93 

SKU: 4972511940204 Kategoria:

Pi³a do ko³ków Mini-Kugihiki 150 Prosta pi³a do ko³ków z uchwytem z litego drewna. Japoñskie pi³y do ko³ków s¹ idealne do dok³adnego i chroni¹cego powierzchniê przycinania ko³ków, sztyftów i z³¹czy ciesielskich poprzecznych. Elastyczne brzeszczoty z uzêbieniem bez rozwarcia. D³ugoœæ brzeszczotu 155 mm D³ugoœæ ca³kowita 310 mm Szerokoœæ brzeszczotu 30 mm Gruboœæ brzeszczotu 0,5 mm Uzêbienie trapezowe 1,2 mm