PI£A JAPOÑSKA HANDIWORK 150 – DK712714

154,61 

SKU: 4049933118518 Kategoria:

Pi³a drobnozêbna z uchwytem Power Grip 150 Ma³a japoñska porêczna grzbietnica, która tak jak typowe pi³y japoñskie tnie poprzez ci¹gniêcie narzêdzia do siebie. Wzmocniony grzbiet zapobiega wyginaniu siê wyj¹tkowo cienkiego brzeszczotu.Rêkojesæ z tworzywa sztucznego. D³ugoœæ brzeszczotu 150 mm D³ugoœæ ca³kowita 295 mm G³êbokoœæ ciêcia 32 mm Gruboœæ brzeszczotu 0,4 mm Rozwarcie uzêbienia 0,45 mm Uzêbienie trapezowe 1,3 mm