PÊDZEL P£ASKI NYLONOWY – B01051

25,32 

SKU: 8003603001865 Kategoria:

Wymiary: – ca³kowita d³ugoœæ –  200 mm – d³ugoœæ trzonka –  140  mm – d³ugoœæ w³osia    –   35mm – szerokoœæ pêdzla  –  40 mm