PATYNA W PAŒCIE (ASFALT SYRYJSKI) 110 ML OB02017

51,72 

SKU: 5900310015259 Kategoria:

Asfalt w paœcie, s³u¿y do przyt³umienia po³ysku z³ota, srebra, szlagmetalu. Daje efekt postarzenia  metalu, drewna, mebli, ram. Nak³adaæ przy pomocy bawe³nianej szmatki lub pêdzla. Opak 110 ml