PATYNA DO MOSI¥DZU 250ML – B07455

14,91 

SKU: 4fbca7084622 Kategoria:

Preparat rozpuszczalny w wodzie nadaje obiektom ze stopów miedzi, br¹zu i mosi¹dzu br¹zow¹ patynê. Sposób u¿ycia: P³yn rozprowadziæ pêdzlem  na powierzchni przedmiotu ostateczny efekt widoczny jest dopiero po ca³kowitym wyschniêciu (kilka godzin). Aby uzyskaæ efekt bardzo ciemnej patyny nak³adaæ kilkakrotnie. Istotne jest aby ka¿da z na³o¿onych warstw wysch³a przed na³o¿eniem kolejnej. Opakowania 250 ml.