PAPIEROWA TAŒMA KLEJ¥CA 60MM – B02083

48,07 

SKU: 2010000010044 Kategoria:

PAPIEROWA TAŒMA KLEJ¥CA  Z KLEJEM  WODNYM  Taœma papierowa z warstw¹ kleju „pere³ka”, o¿ywianego wod¹.   Stosowana w konserwacji papieru,  introligatorstwie.   W konserwacji mebli – do podklejania i ³¹czenia od ty³u p³atów forniru. Rolka 200 m, szerokoœæ 60 mm.