PAPIEROWA TAŒMA KLEJ¥CA 40 MM – B02079

64,20 

SKU: 2010000010020 Kategoria:

PAPIEROWA TAŒMA KLEJ¥CA  Z KLEJEM  WODNYM  Taœma papierowa z warstw¹ kleju „pere³ka”, o¿ywianego wod¹.   Stosowana w konserwacji papieru,  introligatorstwie.   W konserwacji mebli – do podklejania i ³¹czenia od ty³u p³atów forniru. Rolka 200 m, szerokoœæ 40 mm.