ORNAMENT Z PY£U DRZEWNEGO, KOMPLET 2 SZT. F573450

56,17 

SKU: 2010000020883 Kategoria:

wysokoœæ    50 mm szerokoœæ    165 mm gruboœæ         9 mm