ORNAMENT Z PY£U DRZEWNEGO F571329

12,05 

SKU: 2010000010358 Kategoria:

Rozeta ma³a owalna, wykonana z py³u drzewnego,z motywem roœlinnym. Dedykowana jako ornament dekoracyjny do mebli oraz wielu innych aplikacji nadaj¹ca indywidualny i elegancki charakter. Idealny sposób na dekoracjê zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych wnêtrz. Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi ,lakierowane. Wymiary: wysokoœæ      35 mm szerokoœæ     93 mm gruboœæ          9 mm