ORNAMENT ROŒLINNY NARO¯NIK Z PY£U DRZEWNEGO F572722

11,28 

SKU: 2010000019115 Kategoria:

Wymiary: wysokoœæ     57 mm szerokoœæ     105 mm gruboœæ          8 mm