ORNAMENT NARO¯NIK DREWNIANY RZEBIONY EM3990C

5,64 

SKU: 2010000007167 Kategoria:

Ornament, aplikacja meblowa wykonana z drewna bukowego dedykowana jako element dekoracyjny do mebli  oraz wielu innych aplikacji nadaj¹cy indywidualny i elegancki charakter. Idealny sposób na dekoracjê zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych wnêtrz o œwietnym efekcie na fronty meblowe. Wszystkie ornamenty  mog¹ byæ: z³ocone, barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi, lakierobejcami i lakierowane. Elementy dekoracyjne zaspokajaj¹ce ró¿ne gusta i potrzeby bez ograniczania kreatywnoœci, elementy konstrukcyjne i wykoñczeniowe s¹ punktem wyjœcia do o¿ywienia wszystkiego, co sugeruje fantazja. Wymiary: œrednica  40 mm gruboœæ   10 mm