ORNAMENT DEKOR Z PY£U DRZEWNEGO F560373

22,90 

SKU: 5907180872425 Kategoria:

Ornament , dekor , aplikacja meblowa wykonany z py³u drzewnego dedykowany jako element dekoracyjny do mebli  oraz  wielu innych aplikacji nadaj¹ce indywidualny i elegancki charakter. Ta dekoracja jest inspirowana staro¿ytnym Maszkaronem   element dekoracyjny , architektoniczny w kszta³cie ozdobnej maski, groteskowo zdeformowana g³owa ludzka lub zwierzêca. Stosowany jako motyw dekoracyjny w okresie renesansu. Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi ,lakierowane. Wymiary: wysokoœæ     120 mm szerokoœæ      95 mm gruboœæ         32 mm