ORNAMENT DEKOR Z PY£U DRZEWNEGO F560295

25,15 

SKU: 5907180871930 Kategoria:

Ornament , dekor , aplikacja meblowa wykonany z py³u drzewnego dedykowany jako element dekoracyjny do mebli  oraz  wielu innych aplikacji nadaj¹ce indywidualny i elegancki charakter. Ta dekoracja jest inspirowana staro¿ytnym Maszkaronem   element dekoracyjny , architektoniczny w kszta³cie ozdobnej maski, groteskowo zdeformowana g³owa ludzka lub zwierzêca. Stosowany jako motyw dekoracyjny w okresie renesansu. Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi ,lakierowane. Wymiary: wysokoœæ     130 mm szerokoœæ    100 mm gruboœæ         24 mm