NOGA DREWNIANA DO MEBLI, Z REGULACJ¥ – WY01501

35,46 

SKU: 2010000016343 Kategoria:

 Wymiary : – wysokoœæ ca³kowita  – 380 mm – œrednica góra – 50 mm – œrednica dó³ – 25 mm – gwint – M10