NOGA DREWNIANA DO MEBLI SHERATON F990015

128,40 

SKU: 5907180878335 Kategoria:

Blat sto³u mo¿e byæ powierzchni¹ do biesiadowania albo powierzchni¹  robocz¹, ale to w³aœnie nogi nadaj¹ sto³om niepowtarzalnego wygl¹du. Nasza oferta drewnianych nóg nada Twojemu sto³owi wybrany charakter: prosty, wyrafinowany i elegancki lub bardzo dekoracyjny Toczona  noga sto³owa w angielskim stylu  Sheraton. Swobodnie zaprojektowana w oparciu o tradycyjne wzorce z wczeœniejszych epok  stanowi uk³on w kierunku dawnych epok z myœl¹ o wspó³czesnym otoczeniu.  ¯³obkowania nadaj¹ temu projektowi wyrafinowanej elegancji. Noga drewniana wykonana z wysokiej jakoœci twardego drewna bukowego o naturalnym kolorze. Wymiary : – wysokoœæ ca³kowita  – 740 mm – wymiar  góra – 73×73 mm – wymiar  dó³  – 40 mm