NOGA DREWNIANA DO MEBLI FLUTED F990033

132,75 

SKU: 5907180878410 Kategoria:

Blat sto³u mo¿e byæ powierzchni¹ do biesiadowania albo powierzchni¹  robocz¹, ale to w³aœnie nogi nadaj¹ sto³om niepowtarzalnego wygl¹du. Nasza oferta drewnianych nóg nada Twojemu sto³owi wybrany charakter: prosty, wyrafinowany i elegancki lub bardzo dekoracyjny. Noga toczona w angielskim stylu Fluted. Ta klasycznie skonstruowana noga kuchenna znakomicie sprawdzi siê zarówno w otoczeniu wspó³czesnym, jak i historycznym. RzeŸbione falowanie dodaje detalowi bogactwa, przyci¹ga wzrok  i nieco oficjalnego charakteru. Noga drewniana wykonana z wysokiej jakoœci twardego drewna bukowego o naturalnym kolorze. Wymiary : – wysokoœæ ca³kowita  – 740 mm – wymiar  góra – 73×73 mm – wymiar  dó³  – 30 mm