NOGA DREWNIANA DO MEBLI EMPIRE F990011

128,39 

SKU: 5907180878311 Kategoria:

Blat sto³u mo¿e byæ powierzchni¹ do biesiadowania albo powierzchni¹  robocz¹, ale to w³aœnie nogi nadaj¹ sto³om niepowtarzalnego wygl¹du. Nasza oferta drewnianych nóg nada Twojemu sto³owi wybrany charakter: prosty, wyrafinowany i elegancki lub bardzo dekoracyjny Noga toczona w stylu Empire. Prosty kszta³t wzbogacony jest u góry dekoracj¹ przypominaj¹c¹ kapitele egipskich kolumn. Ta prosta i niepowtarzalna dekoracja sprawia, ¿e jest niezwykle uniwersalna, znakomicie sprawdzi siê zarówno w nowoczesnym otoczeniu jak i  w klasycznym wystroju. Noga drewniana wykonana z wysokiej jakoœci twardego drewna bukowego o naturalnym kolorze. Wymiary : – wysokoœæ ca³kowita  – 740 mm – wymiar  góra – 73×73 mm – wymiar  dó³  – 33 mm