NOGA DREWNIANA DO MEBLI CARRE’ F990045

103,25 

SKU: 5907180878458 Kategoria:

Blat sto³u mo¿e byæ powierzchni¹ do biesiadowania albo powierzchni¹  robocz¹, ale to w³aœnie nogi nadaj¹ sto³om niepowtarzalnego wygl¹du. Nasza oferta drewnianych nóg nada Twojemu sto³owi wybrany charakter: prosty, wyrafinowany i elegancki lub bardzo dekoracyjny. Noga sto³owa o przekroju kwadratu o ponadczasowym wzornictwie jest uniwersalnym elementem, który mo¿e byæ zastosowanym w ka¿dym meblu. Wysokie walory estetyczne i funkcjonalne pozwalaj¹ zaliczyæ j¹ do sprawdzonych na rynku klasyków. Ta prosta i elegancka noga mo¿e stanowiæ element konstrukcyjny zarówno wyrafinowanych sto³ów do jadalni, jak i prostych sto³ów kuchennych o du¿ych i ma³ych rozmiarach. Wszechstronnoœæ jest jedn¹ z najbardziej docenianych cech tej nogi. Pozostawiona w surowym wykoñczeniu nada naszemu sto³owi charakteru rustykalnego,  lakierowany biel¹ stanie siê elementem designerskim,  antykizowana znajdzie zastosowanie w wystroju industrialnym. Noga drewniana wykonana z wysokiej jakoœci twardego drewna bukowego o naturalnym kolorze. Wymiary : – wysokoœæ ca³kowita  – 730 mm – wymiar  góra – 80×80 mm – wymiar  dó³  – 8×80 mm