NÓ¯ TRASERSKI HATTORI 160 – DK717102

104,55 

SKU: 4049933130428 Kategoria:

Nó¿ traserski japoñski Hattori Ten porêczny nó¿ traserski z ostrzem w kszta³cie rombu œwietnie sprawdzi siê we wspó³pracy z prowadnicami lewo- i prawostronnymi. Ostrze zahartowanie do 59 HRC po³¹czone jest pewnie i stabilnie z o³ówkowym uchwytem z drewna szlachetnego za pomoc¹ trzpienia. Przeznaczony zarówno dla osób lewo- i praworêcznych. D³ugoœæ ca³kowita: 160 mm Szerokoœæ ostrza: 16 mm